Wszystkie kolekcje
NOWOŚĆ! CDXP & Marketing Automation
Budowanie automatyzacji
Jak stworzyć automatyzację dla scenariusza porzuconego koszyka?
Jak stworzyć automatyzację dla scenariusza porzuconego koszyka?
M
Napisane przez Martyna Woźniszczuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Porzuconym koszykiem nazywamy zarejestrowany przerwany proces dokonywania zakupu na sklepie internetowym na stronie koszyka (Profile card).

System rejestruje, które adresy z bazy kontaktów dodały produkt do koszyka i weszły na ścieżkę zakupową, a następnie wyszły ze sklepu bez dokonania zakupu. Domyślnie koszyk zostaje uznany za porzucony, jeżeli po upływie 2h od momentu dodania ostatniego produktu do koszyka nie została dokonana transakcja.

Porzucony koszyk zostanie przypisany do danego kontaktu (tj. adresu e-mail), jeżeli kontakt jest monitorowany. Monitoring kontaktu rozpoczyna się od momentu wstawienia kodu QuarticOn na stronę i jego konfiguracji, a następnie wtedy, kiedy:

 • użytkownik podał e-mail w jednym z formularzy na stronie, np. zapisał się do newslettera lub zalogował się swoim mailem na konto,

 • kliknął w wiadomość e-mail wysyłaną za pośrednictwem systemu QuarticOn.

Jeśli dany użytkownik ma wyrażoną zgodę na komunikację drogą elektroniczną i jest dopisany do wybranej listy subskrypcyjnej – wówczas możemy założyć automatyczną kampanię odzyskiwania porzuconego koszyka, która zachęci go do sfinalizowania zakupu

Wszyscy użytkownicy, którzy zostaną dodani do tej automatyzacji, otrzymają spersonalizowaną wiadomość e-mail zawierającą informacje o produktach, które pozostawili, wraz z dedykowanym CTA, który zabierze ich z powrotem do koszyka.

Jak utworzyć automatyzację za pomocą triggera Abandons Cart?

1. Przejdź do zakładki Automations z menu po lewej stronie.

2. Kliknij przycisk Create an automation w prawym górnym rogu.

3. Wybierz Start from Scratch, a następnie kliknij Continue.

4. Otworzy się okienko modalne z wyborem triggerów. Wybierz trigger Abandons cart.

5. W kolejnym oknie zobaczysz cztery (4) opcje konfiguracji triggera. Wszystkie opcje będą domyślnie ustawione na Any.

 • Pierwsza opcja konfiguracji to integracja danych (Integration). Nasz system umożliwia integrację z Shopify, WooCommerce lub inną dowolną niestandardową integracją danych (deep integration data), która obsługuje porzucony koszyk Aby wybrać konkretny sklep, wybierz go z rozwijanej listy.

 • Druga opcja konfiguracji to wybór produktów, które zostały porzucone (Select Product). Swoją automatyzację możesz oprzeć na dowolnym produkcie (Any product), produkcie, który w nazwie zawiera konkretne słowo/frazę (Product name contains) lub produktcie, którego nazwa odpowiada konkretnemu słowu/frazie (Product name matches).

Jeśli używasz opcji Product name contains lub Product name matches, wpisz nazwę produktu w odpowiednim polu:

 • Następna opcja konfiguracji to wybór kategorii produktów, która została porzucona (Select category). Tutaj, podobnie jak w opcji wyżej, możesz wybrać dowolną kategorię produktów (Any category), kategorię, która w nazwie zawiera konkretne słowo/frazę (Category name contains) lub kategorię, która odpowiada konkretnej nazwie (Category name matches):

Jeśli używasz opcji Category name contains lub Category name matches, wpisz nazwę produktu w odpowiednim polu:

 • Następna opcja konfiguracji to wartość koszyka (Cart value). Tutaj możesz wybrać spośród dowolnej wartości (Any value), wartości równej konkretnej liczbie (Value equals), wartości większej niż (Value is more than) lub wartości niższej niż (Value is less than).

Jeśli używasz opcji Value equals, Value is more than lub Value is less than, wpisz wartość liczbową w podanym polu:

Nie musisz dodawać symbolu waluty.

6. Następnie wybierz, czy trigger ma zostać uruchomiony raz, czy wiele razy.

Jeśli wybierzesz opcję Once, Twój kontakt będzie mógł wejść do automatyzacji tylko raz, bez względu na to, ile razy spełni warunki triggera. Jeśli zaś wybierzesz opcję Multiple Times, Twój kontakt będzie mógł wejść do automatyzacji za każdym razem, gdy spełni warunki triggera – czyli w tym wypadku za każdym razem, kiedy porzuci koszyk o określonych przez Ciebie cechach (opcje konfiguracji wyżej). W scenariuszu porzuconego koszyka polecamy zatem opcję Multiple Times.

7. Jeśli chcesz ograniczyć, które kontakty będą dalej przechodzić do tej automatyzacji, możesz utworzyć segment w sekcji Advanced. Kliknij pole wyboru, a następnie użyj narzędzia do tworzenia segmentów, aby dodać warunki.

8. Kliknij Add Start.

Jak opisaliśmy wyżej, trigger Abandons cart składa się z czterech (4) opcji konfiguracji – gdy kontakt spełni wszystkie ustalone przez Ciebie warunki porzuconego koszyka, zostanie wciągnięty do automatyzacji. Wszystkie te ustawienia mają domyślną wartość Any, ale – jak widzisz – można je skonfigurować na bardziej szczegółowe.

Z tego miejsca możesz już utworzyć spersonalizowaną wiadomość e-mail, która przypomni kontaktom o produktach porzuconych w koszyku (patrz: następny rozdział). Możesz także użyć dowolnych innych działań dostępnych w kreatorze automatyzacji, które mają zastosowanie dla zaplanowanego przez Ciebie workflowu.

Jak utworzyć wiadomość e-mail dla porzuconego koszyka?

Podczas tworzenia tej wiadomości e-mail możesz użyć specjalnego bloku o nazwie Abandoned Cart w kreatorze wiadomości e-mail. Jest on dostępny tylko podczas tworzenia wiadomości e-mail w ramach automatyzacji, która używa triggera Abandons cart. Nie można używać tego bloku w kampaniach utworzonych w sekcji Campaigns na Twoim koncie. Ponadto możesz użyć tylko jednego bloku Abandoned Cart na wiadomość e-mail.

Po skonfigurowaniu triggera Abandons cart dla automatyzacji, możesz utworzyć i dostosować wiadomość e-mail z informacjami o porzuconym koszyku, które zostaną wysłane do kontaktów po ich wejściu do automatyzacji.

Aby rozpocząć, wykonaj następujące kroki:

1. W kreatorze automatyzacji określ miejsce, w którym chcesz dodać wiadomość e-mail z porzuconym koszykiem i kliknij na symbol +.

2. W okienku modalnym Add a New Action -> Sending options wybierz opcję Send an email.

3. Kliknij Create an email.

4. Wpisz nazwę e-maila w odpowiednim polu i kliknij Create.

5. Wybierz typ szablonu Classic i kliknij Continue.

6. Otworzy się biblioteka szablonów. Najedź kursorem na szablon, z którym chcesz pracować, a następnie kliknij Select.

7. Wpisz tytuł wiadomości w polu Subject (możesz go później zmienić) i kliknij przycisk Continue.

8. Dostosuj szablon według swoich preferencji, dodając odpowiedni tekst i grafiki. Zlokalizuj miejsce, w którym chcesz dodać informacje o porzuconym koszyku, kliknij blok Abandoned Cart po prawej stronie kreatora i przeciągnij go w żądane miejsce w wiadomości e-mail.

9. Po dodaniu bloku Abandoned Cart do wiadomości e-mail otworzy się okienko z ustawieniami. Możesz w nim dostosować, jakie informacje mają być wyświetlane w odniesieniu do porzuconych produktów i ograniczyć liczbę porzuconych produktów z koszyka, które mają być wyświetlane w wiadomości e-mail.

 • W zakładce Customize możesz wybrać układ pól produktu, klikając w rozwijaną przy nich listę, a następnie wybierając inną cechę do wyświetlenia.

Jeśli chcesz, możesz ukryć wybrane cechy – w tym celu kliknij symbol oka, a pole wyszarzy się.

Aby ukryta cecha ponownie była widoczna, kliknij jeszcze raz na ukryty element.

 • Zakładka Preview wyświetla układ, który został przez Ciebie skonfigurowany w zakładce Customize. Dzięki niej dowiesz się, jak porzucone produkty zostaną zaprezentowane w Twoim e-mailu.

 • Zakładka Settings pozwoli Ci:

  • ustalić kolejność, w jakiej pojawią się produkty w porzuconym koszyku

  • zdecydować, czy w e-mailu mają zostać wyświetlone wszystkie produkty z porzuconego koszyka czy ich określona liczba (limit dla liczby wyświetlanych produktów to 99)

Po dopasowaniu ustawień według preferencji kliknij Okay. Blok porzuconego koszyka jest teraz skonfigurowany w Twoim e-mailu.

Wartości produktów porzuconych w koszyku (zdjęcie produktu, nazwa, cena) zostaną automatycznie wstawione do wiadomości e-mail, gdy zostanie ona wysłana do kontaktu. Kontakty, które otrzymają tę wiadomość e-mail, zobaczą dostosowane informacje o konkretnych produktach, które porzuciły.

10. Po zakończeniu konfigurowania e-maila kliknij Next w prawym górnym rogu ekranu.

11. W podsumowaniu przejrzyj swój e-mail pod kątem poprawności danych (e-mail nadawcy, nazwa nadawcy, tytuł itp.), a następnie kliknij Finish.

12. Po kliknięciu w Finish nastąpi powrót do kreatora automatyzacji. System zapyta Cię, czy utworzoną wiadomość chcesz wysłać natychmiast po włączeniu kontaktu do automatyzacji czy za pomocą funkcji Predictive Sending (jej efektywność zależy od ilości danych zebranych o kontaktach). Następnie kliknij Save.

13. Działanie wysyłające wiadomość e-mail wraz z nazwą utworzonego e-maila jest już widoczne w automatyzacji.

14. Jeśli chcesz, możesz dodać więcej działań do swojej automatyzacji. Następnie aktywuj ją, klikając przycisk Active.


Zobacz także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?