Ustawienia ogólne
M
Napisane przez Martyna Woźniszczuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W celu zmiany podstawowych danych konta należy przejść do zakładki Ustawienia.

Ustawienia konta - pozwala na zmianę imienia, nazwiska, hasła oraz sprawdzenie statusu użytkownika.

Moje skrypty – tutaj dostępne są skrypty wymagane do poprawnego działania naszych produktów; więcej informacji o skryptach QuarticOn znajdziesz w zbiorze Wstęp do produktów.

Katalog produktów – w tym miejscu można przesłać katalogi produktów oraz sprawdzić ich status; więcej informacji o katalogu produktów znajdziesz w artykule Katalog produktów.

Historia transakcji – zawiera informacje o przesłanej historii transakcji i jej statusie w systemie; więcej informacji o importowaniu historii transakcji znajdziesz w artykule Historia transakcji.

Ustawienia płatności – miejsce, gdzie podać można dane niezbędne do automatycznego pobierania płatności za korzystanie z naszych produktów; dowiedz się jak to zrobić z artykułu Dodawanie karty płatniczej.

Twój plan – zawiera informacje o obecnym planie płatności.

Twoje faktury – w tej zakładce można pobrać faktury wystawione za użytkowanie systemu.

Użytkownicy – miejsce, gdzie można zarządzać obecnymi użytkownikami (edycja imienia i nazwiska oraz zmiana hasła) i dodawać nowych, klikając w przycisk Dodawanie nowego użytkownika; dowiedz się więcej z artykułu Dodawanie nowego użytkownika.

Usuń email - w tej zakładce można usunąć adresy e-mail, które mają zostać usunięte z systemu QuarticOn.

Kody promocyjne - w tej zakładce znajdują się informacje o dostępnych kodach promocyjnych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?