Dodawanie karty płatniczej
M
Napisane przez Martyna Woźniszczuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby ułatwić dokonywanie rozliczeń z naszą firmą, należy skonfigurować kartę kredytową lub debetową, z której będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem usług. Dane karty oraz płatnika uzupełnić można w zakładce Ustawienia -> Ustawienia płatności.

W celu weryfikacji poprawności i ważności dodanej karty, system automatycznie zablokuje równowartość jednego euro na kilka dni. Blokada zostanie zdjęta po upłynięciu tego czasu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?