Historia transakcji
M
Napisane przez Martyna Woźniszczuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nasz silnik rekomendacji potrzebuje od kilku do kilkunastu dni zebranych danych, aby móc generować trafne rekomendacje dla użytkowników. Aby przyspieszyć czas oczekiwania na dane, istnieje możliwość przekazania pliku w formacie XML, który zawiera archiwalne transakcje dokonane w danym sklepie. 

Aby zaimportować plik, po zalogowaniu do panelu należy przejść do zakładki Ustawienia -> Historia transakcji.

W polu Specyfikacja formatu historii transakcji widoczny jest link do specyfikacji, według której plik powinien zostać przygotowany.

Specyfikację możesz pobrać także tutaj:

Najważniejszymi przekazywanymi elementami są ID produktu i ID transakcji.

W polu Url historii transakcji należy podać URL do pliku ze swojego serwera. 

Po kliknięciu Zapisz, system przetworzy plik i zaimportuje transakcje do systemu.
W widoku zakładki powinna pojawić się ich liczba.

W razie jakichkolwiek problemów z importem pliku, prosimy o kontakt z naszym działem Customer Success na helpdesk@quarticon.com.

Pamiętaj! Historię transakcji możemy wykorzystać także w przypadku korzystania z usługi Marketing Automation w celu uwzględnienia sezonowości Twojej branży.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?