Dodawanie nowego użytkownika
M
Napisane przez Martyna Woźniszczuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Panel klienta pozwala na utworzenie różnych rodzajów dostępu do konta:

  • Administrator SaaS - pełny dostęp do konta i wszystkich jego funkcjonalności

  • Użytkownik SaaS - te same prawa co administrator ale bez możliwości dodawania kolejnych użytkowników

  • Dostęp tylko do raportów - rola dla analityka, który może jedynie przeglądać statystyki i nie ma możliwości edycji ustawień

Aby dodać nowego użytkownika i określić jego rolę, należy kliknąć w pole Dodawanie nowego użytkownika i tam wprowadzić wszystkie jego dane.

Możesz również edytować dane dodanego użytkownika poprzez kliknięcie symbolu zębatki. 

Po zmianie imienia, nazwiska lub adresu e-mail, kliknij Zapisz.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?