Jak sprawdzić ID produktu w katalogu produktów?
M
Napisane przez Martyna Woźniszczuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje wiele scenariuszy, w których możesz potrzebować konkretnego ID produktu z wgranego feeda produktowego, np. kiedy chcesz skorzystać z logiki Wybrane produkty (Json).

Aby sprawdzić ID wybranych produktów, przejdź do Ustawień w menu głównym po lewej stronie...

...a następnie wybierz Katalog produktów.

Na liście katalogów wybierz ten, który Cię interesuje i kliknij w symbol zębatki. Wybierz opcję Pokaż katalog, by sprawdzić jego zawartość.

Na stronie z informacjami dotyczącymi katalogu produktów znajdziesz dane dotyczące ostatniej aktualizacji, liczbę produktów, a także ich listę. Na liście produktów widoczna jest ich miniaturka, tytuł, cena, a także właśnie ID.

Pamiętaj, że wybrane przez Ciebie produkty muszą mieć status dostępnych – inaczej ramka, w której docelowo mają być wyświetlane, w ogóle się nie wyświetli!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?