Jak czytać raport?
M
Napisane przez Martyna Woźniszczuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podstawową zaletą i zadaniem panelu klienta QuarticOn jest możliwość dokładnego sprawdzenia statystyk z uruchomionych usług.

Silnik rekomendacji produktowych

W zakładce Rekomendacje w widoku głównym widoczny jest wykres przedstawiający dane dla poszczególnych ramek rekomendacji.

W ramach wykresu liniowego możliwa jest zmiana:

  • zakresu czasu

  • granulacji na godzinową, dzienną, tygodniową lub miesięczną

  • wskaźnika wykresu na odsłony, kliknięcia, sprzedaż, produkty, sztuki, CTR lub konwersję

Domyślnym zakresem czasowym jest 30 ostatnich dni. W razie jakiejkolwiek zmiany, zatwierdź ją klikając Generuj. Pamiętaj, że dane z bieżącego dnia mogą być niekompletne, dlatego warto jest zamknąć przedział czasowy raportu na dniu poprzedzającym dzień bieżący.

Po ustawieniu kursora na wykresie, pojawi się chmurka z podglądem danych. Za pomocą przycisku Pobierz CSV transakcji, który znajduje się powyżej wykresu liniowego, możliwe jest również pobranie szczegółowego raportu z wybranego przedziału czasowego w formie pliku.

Poniżej wykresu znajduje się analiza danych z ostatnich 7 dni w czterech wymiarach wartości: odsłony, kliknięcia, produkty (kupione) i sprzedaż (kwota zakupów).

Tabela zamieszczona poniżej przedstawia wszystkie uruchomione ramki rekomendacji oraz wartości dla każdej z nich, co umożliwia dokładną analizę tego, która z ramek przynosi oczekiwane rezultaty.

Możesz ustawić liczbę pokazywanych pozycji w lewym górnym rogu.

Maksymalna liczba pokazanych ramek to 100. Jeśli liczba ustawionych widgetów przekracza liczbę pozycji, pamiętaj, że możesz wybrać strony w prawym dolnym rogu.

Odznaczenie lub zaznaczenie kolorowego checkboxa danego widgetu w pierwszej kolumnie spowoduje pokazanie jego wartości w poszczególnej gradacji na wykresie liniowym. Maksymalnie możesz zaznaczyć 5 widgetów.

Wybranie czarnego checkboxa Razem w pierwszym wierszu spowoduje zsumowanie wartości dla wszystkich widgetów na wykresie liniowym.

Poszczególne kolory widgetów odpowiadają kolorom na wykresie.

Istnieje także możliwość sortowania przyrostowego danych w kolumnach, tzn. wartości mogą pokazywać się rosnąco lub malejąco.

Banery i pop-upy

Utworzone banery i pop-upy także znajdziesz w zakładce Rekomendacje zaraz pod wykresem ze statystykami.

screenshot-cp.quarticon.com-2020.01

Parametry i reguły wyświetlania wyników są takie same jak dla ramek rekomendacji.

E-mail marketing automation

Aby sprawdzić statystyki z usługi e-mail marketing automation, przejdź do zakładki Mailing i kliknij Kampanie.

W tym wypadku, w ramach wykresu liniowego, można zmienić:

  • zakres czasu

  • granulację na godzinową, dzienną, tygodniową lub miesięczną

  • wskaźnik wykresu na wysłany, otwarty, CTR, kliknięcia, zamówienia, konwersję, openrate i sprzedaż.

Pod wykresem znajduje się analiza danych z ostatnich 7 dni w czterech kategoriach: współczynnik otwarcia, kliknięcia, CTR i współczynnik konwersji.

Poniższa tabela pokazuje wszystkie uruchomione kampanie e-mailowe, umożliwiając dokładną analizę, która z nich daje najbardziej oczekiwane wyniki. Sposób wyboru pozycji do wyświetlenia na wykresie pozostaje taki sam.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?